Tandvårdsstöd - Primärtandvården

Fyll i formuläret

Vi ser fram emot att höra från dig.

Tandvårdsstöd

Den ekonomiska hjälp du får från Försäkringskassan är tandvårdsstödet. Det ena är det allmänna tandvårdsbidraget och det andra högkostnadsskyddet. Läs mer nedan.

Start » Tandvårdsstöd

Det allmänna tandvårdsbidraget

Från året du fyller 25 år får du årligen ett bidrag som kan användas vid betalning av din tandvård. Bidraget delas ut 1 juli varje år och kan totalt sparas i två år. Tandläkaren har detta registrerat hos sig och är ingenting som du själv behöver ansöka om.

  • I Västra Götaland är tandvård gratis för barn och unga vuxna till och med det år man fyller 23.
  • Är du 25-29 år? Du får 600 kr per år.
  • Är du 30-64 år? Då får du 300 kr per år.
  • Är du 65 år eller äldre? Du får 600 kr per år.

Bidraget går inte att använda på behandlingar av estetisk karaktär då de inte omfattas av högkostnadsskyddet eller det allmänna tandvårdbidraget.

Högkostnadsskydd

Från 25 års ålder är du skyddad mot höga kostnader vilket kallas för högkostnadsskyddet. När du sammanlagt under ett år uppnått vissa nivåer av kostnader går Försäkringskassan in och täcker en viss procent av referenspriset. Tandläkaren har detta registrerat hos sig och är ingenting som du själv behöver ansöka om.

Om din tandvård når upp till ett referenspris på 3000-15 000 kronor betalar Försäkringskassan 50 % av referenspriset över 3000 kronor.

Om tandvården når ett referenspris på 15 000 eller överstigande betalar Försäkringskassan 85 % av referenspriset över 15 000 kronor.

Bidraget går inte att använda på behandlingar av estetisk karaktär då de inte omfattas av högkostnadsskyddet eller det allmänna tandvårdbidraget.

Referenspris

Behandlingsåtgärder har vanligtvis ett referenspris som bestäms av TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånverket). Referenspriset är den kostnad som du berättigas en procentuell ersättning för från Försäkringskassan.

TLV bestämmer en summa på varje behandlingsåtgärd som Försäkringskassan hjälper dig att betala. Förutsättningen är att dina behandlingsåtgärder uppnår ett referensris på minst 3000 kronor under sammanlagt ett års tid för att få hjälp.

När din behandling är klar skickas kostnaden till Försäkringskassan som jämförs per automatik jämförs med deras referenspris, och registreras i våra system. När du betalar är högkostnadsskyddet inräknat.