Gratis undersökning

På Primärtandvården fokuserar vi på att förbättra ungas munhälsa och erbjuder därför alla mellan 25-29 år som inte varit hos tandläkaren på två år gratis undersökning.

Du behöver endast boka en vanlig undersökning, stsemet korrigerar automatiskt kostnaden hos oss på kliniken. Hör av dig till oss om du är osäker så hjälper vi dig, varmt välkommen!

Boka tid nu

Unga personer avbryter många gånger sina regelbundna besök hos tandläkaren då gratistandvården inte längre gäller och vi på Primärtandvården vill ändra på detta. Munhälsan är viktig i ung ålder då grunden för hur dina tänder kommer må i framtiden läggs.

Villkor och information
 • Undersökningen finansieras till viss del av det allmänna tandvårdsbidraget (ATB)
 • Om du har två kvarvarande ATB får du en basundersökning helt gratis.
 • Primärtandvården betalar mellanskillnaden.
 • Om du har ett kvarvarande ATB betalar du endast 300:- för en basundersökning.
 • Primärtandvården betalar mellanskillnaden.
  a) Om du inte har något kvarvarande ATB betalar du endast 600:- för en basundersökning. Primärtandvården betalar mellanskillnaden.
  b) Om du är över 29 år får du årligen ett ATB på 150:-
 • Från och med juli 2018 får du ett nytt bidrag som du kan nyttja på tandvård.
  Erbjudandet gäller för dig mellan 25-29 år.